Moet er een Europees leger komen of niet? De meningen in het Europees Parlement zijn verdeeld. Ik sprak met de Europarlementsleden Hilde Vautmans (ALDE) en James Carver (EFDD) over deze kwestie.